DNA bepaalt niet de menselijke waardigheid

Het idee dat de mens alleen maar bepaald wordt door zijn DNA is een veel te simplistische benadering. Iedere vorm van DNA-manipulatie, b.v. met CRISPR-cas9 technieken, is derhalve ook niet direct tegen de menselijke waardigheid. Dit onderwerp werd uitgebreid belicht op een studiedag over Genetische manipulatie en menselijke waardigheid.