Paus wijdt katholieke artsen toe aan het Heilig Hart van Jezus

FIAMC

Consecration of all Catholic Physicians to the Sacred Heart of Jesus

FIAMC, 9 december 2018

As our new president, Prof. Dr. Bernard Ars, has announced in his first address to all the members of Catholic Medical Associations throughout the world, he has asked the Holy Father for the consecration of all Catholic Physicians to the Sacred Heart of Jesus, in order to be “missionaries of respect for the dignity of human life, as well as the development of the person, free and responsible, creative, and open to transcendence, to the Heart of Jesus and also to his fellow human beings, especially the poorest and most fragile”. In this way “we will testify to the profound hope that the joy of the Gospel is a reality”

The Holy Father has accepted his request! The consecration will be organized by the Dicastery for Promoting Integral Human Development under which FIAMC is ordered. The Holy Father will consecrate all catholic doctors, present and absent, to the Sacred Heart at the end of the Sunday Eucharist of June 23, 2019, Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. The mass will take place in St. Peter’s Square and will be broadcast live worldwide by all Catholic media.

For those who wish to prepare themselves more deeply for this extraordinary moment, the Dicastery organizes two days of retreat – seminars: on Thursday and Friday, June 20th and 21st, in Rome. The exact venue is still to be determined. The retreat will be include adoration, interventions on the role of the Catholic doctor, meditations on the Old and the New Testament, … . Further information will follow in February 2019.

We invite all Catholic Medical Associations throughout the world to sends a considerable delegation of their members to this unique event. This consecration to the Sacred Heard of our Lord will certainly bear fruit for our mission as catholic physicians and for our medical associations.

Vincent Kemme
Spokesperson for the president

Hij – zij – het ?

Twee verschillende woorden voor geslacht: geslacht en gender, in het Engels sex en gender. Als er twee verschillende woorden bestaan of opkomen voor ogenschijnlijk het zelfde, betekent dit dat het over verschillende zaken gaat of dat een aantal mensen er verschillende betekenissen aan probeert te geven. Dat is ook het geval met “geslacht”. Over dit onderwerp ging de NKZN-studiedag Hij – zij – het ? De dag bestond naast een Eucharistieviering en een afsluitende gebedsviering uit lezingen van dr. L.J.M. Hendriks, rector van het Grootseminarie Rolduc, die de zieke kardinaal Eijk verving en dr. A. Portaru, advocaat bij ADF International.

Lees verderHij – zij – het ?

Geloof in de praktijk

Op zaterdag 14 oktober 2017 hield het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland een succesvolle studiedag over “Geloof in de praktijk”. Een belangrijke boodschap was niet bang te zijn om voor je geloof uit te komen in je werk en er naar te handelen. Mr. Isabella Wijnberg vertelde hoe zij dit vorm geeft in haar werk als advocaat: dag in dag uit steunen op de pijlers van het gebed, de Eucharistie en de biecht en liefdevol laten blijken dat je dit doet en dat het consequenties heeft voor je handelen, bijvoorbeeld als het over eerlijkheid gaat. Carmela Tilma-As vertelde over de dilemma’s in haar werk als verloskundige, bijvoorbeeld hoe ze in haar werk in contact komt met mensen die meermalen abortus hebben laten plegen en hoe ze heeft geleerd deze mensen met liefde tegemoet te treden. Dr. Lambert Hendriks, priester en moraaltheoloog, vertelde over verschillende vormen van medewerking en welke overwegingen men een rol moet laten spelen om het eigen geweten uiteindelijk een goede beslissing te kunnen laten nemen. In kleine groepjes werd gediscussieerd over medewerking aan de hand van een casus.

De dag werd omlijst door gebed in de vorm van een Eucharistieviering aan het begin en vespers bijna aan het einde van de bijeenkomst.

Lezing “Meewerken aan het kwaad” 14 oktober 2017 – L.J.M. Hendriks

“Meewerken” toegepast op “Orgaandonatie na euthanasie” – F.J. van Ittersum en L.J.M. Hendriks

Handreiking voor r.-k. zorgprofessionals

Katholiek Nieuwsblad, 22 september 2017
door Pascal Beukers

Het spanningsveld tussen de katholieke leer en het dagelijks leven is mogelijk nergens zo groot en duidelijk als in de medische wereld, waar het soms letterlijk over leven en dood gaat. Een nieuw netwerk wil katholieke zorgprofessionals toerusten om met moeilijke kwesties om te kunnen gaan.

Lees verderHandreiking voor r.-k. zorgprofessionals