DNA bepaalt niet de menselijke waardigheid

Het idee dat de mens alleen maar bepaald wordt door zijn DNA is een veel te simplistische benadering. Iedere vorm van DNA-manipulatie, b.v. met CRISPR-cas9 technieken, is derhalve ook niet direct tegen de menselijke waardigheid. Dit onderwerp werd uitgebreid belicht op een studiedag over Genetische manipulatie en menselijke waardigheid.

Hij – zij – het ?

Twee verschillende woorden voor geslacht: geslacht en gender, in het Engels sex en gender. Als er twee verschillende woorden bestaan of opkomen voor ogenschijnlijk het zelfde, betekent dit dat het over verschillende zaken gaat of dat een aantal mensen er verschillende betekenissen aan probeert te geven. Dat is ook het geval met “geslacht”. Over dit onderwerp ging de NKZN-studiedag Hij – zij – het ? De dag bestond naast een Eucharistieviering en een afsluitende gebedsviering uit lezingen van dr. L.J.M. Hendriks, rector van het Grootseminarie Rolduc, die de zieke kardinaal Eijk verving en dr. A. Portaru, advocaat bij ADF International.

Lees verder