6 april 2019: Genetische manipulatie en menselijke waardigheid

Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland over genetica en menselijke waardigheid.

Programma
9.30 u: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Lezing “Een revolutie: Sleutelen aan je DNA met CRISPR-cas” – dr. Thomas Beenakker, scheikundige
11.45 u.: Lezing “Ben ik mijn DNA ?” – dr. Daan van Schalkwijk, bioloog, docent Amsterdam University College
12.30 u.: Lunch
13.30 u.: Lezing “Hoeveel (genetische) manipulatie past bij de menselijke waardigheid ? – een protestants perspectief” – prof.dr.ir. Henk Jochemsen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie Wageningen University and Research
14.15 u.: Discussies in groepjes aan de hand van vragen over het thema van de dag
15.30 u.: Plenaire nabespreking groepsdiscussies en thee
16.10 u.: Afsluitende gebedsviering
16.30 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk (prof.dr. Frans J. van Ittersum) en borrel

Kosten inclusief lunch
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Locatie
R.K. Kerk OLV Verrijzenis
Parochiehuis ’t Spintje
Naarderstraat 106
1211 AM Hilversum

Aanmelden voor deze bijeenkomst

19-22 maart 2019: Suffering, Death and Palliative Care

IQ Scientific Center for Quality of Healthcare

Advanced European Bioethics Course 

Van 19 tot 22 maart 2019 wordt de 21 editie van de advanced European Bioethics Course ‘Suffering, Death and Palliative Care’ georganiseerd door sectie Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen. 

Deze vierdaagse cursus behandelt een scala aan ethische onderwerpen rond lijden en sterven, palliatieve zorg en medische ondersteund sterven. Er zal door experts uitvoerig worden ingegaan op de medische, filosofische, theologische en ethische grondslagen van deze concepten. Er is veel ruimte voor discussie met deze experts en met uw mede-cursisten.

De key-note lecture zal worden gehouden door by prof. Luc Deliens, Director of the End-of-Life Care Research Group, professor of Palliative Care Research, Vrije Universiteit Brussels and Ghent University.

Voertaal van deze cursus is Engels en de cursus richt zich op deelnemers met verschillende professionele achtergronden zoals geneeskunde, verpleegkunde, geestelijk verzorging, filosofie, theologie en PhD studenten op al deze gebieden. ABAN accreditatie wordt aangevraagd bij de KNMG, voor geestelijk verzorgers wordt accreditatie aangevraagd bij de SKGV.

Voor informatie of registratie contacteer Valesca Hulsman: valesca.hulsman@radboudumc.nl. Tel: +31 (0) 24 – 3613359/ +31 (0) 24 – 3615305.  Volg ons op twitter: @palcarecourse voor het laatste nieuws.

In deze cursus wordt niet zondermeer het standpunt van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland en de Katholieke Stichting Medische Ethiek verkondigd. Naar verwachting zal b.v. het standpunt over euthanasie duidelijk afwachten van dat van de Rooms-katholieke Kerk en de NKZN. (webredactie NKZN)

SDPC folder 2019

25-27 februari 2019: Algemene vergadering Pauselijke Academie voor het Leven

Pontificia Academia Vitae

Algemene vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven. Een deel van de bijeenkomst is vrij toegankelijk, een deel alleen voor leden.

The Pontifical Academy for Life announces the 2019 International Workshop on Roboethics: Humans, Machines and Health. The Workshop will be held February 25 and 26, in the New Synod Hall, Vatican City.

The first Session of the Conference is dedicated to the state of the art of Robotics; the Second one will explore the social and anthropological dimensions of Robotics; a Third Session will focus on deepening the use of Robotics in the health sector and the ethical implications.

Prof. Hiroshi Ishiguro (Japan), Prof. Luciano Floridi (UK), Prof. Christine Woopen (Germany) have confirmed their participation.

During the conference, there will be simultaneous translation into Italian, English, French and Spanish.

 

Hall of the Synod
Vatican
Rome, Italy

Aankondiging op website Pauselijke Academie

16 februari 2019: Wordt andere mensen met een nieuwe visie

Biofides

In februari 2019 is het tien jaar geleden dat de vereniging ‘Biofides’ werd opgericht, een vereniging voor de dialoog tussen biologie en geloof. Dat willen we vieren met een symposium in Gent, gericht op het gehele Nederlandse taalgebied.

Datum: zaterdag 16 februari 2019, van 9.30 tot 17.30 uur.

Plaats: Clemenspoort, Overwale 3, Gent, vijf minuten te voet van station Gent-Sint-Pieters (zuidzijde)

We willen stilstaan bij het denken in onze cultuur en de vernieuwing daarvan, geïnformeerd door zowel de wetenschap als het geloof, om te komen tot een ‘geloofwaardige redelijkheid’ en een ‘redelijk godsbesef’. Dat kan ons helpen een juist mensbeeld te ontwikkelen dat een voorwaarde is voor een ‘gezonde ethiek’.

Sprekers

  • Prof. Dominique Lambert (Namen): Geloof en wetenschap – is er een dialoog mogelijk?
  • Mgr. Everard de Jong (Roermond): Is wat ons toevalt toevallig? De zin en onzin van teleologie
  • Prof. Dr. Bernard Ars (Brussel): Hoe leiden geloof en rede ons tot een gezonde ethiek?
  • Dr. Jörgen Vijgen (St. Truiden): Kan Thomas van Aquino ons hedendaagse denken vernieuwen?
  • Dr. Emanuel Rutten (Amsterdam): Geloof, rede en apologetica/evangelisatie.

Programma en meer informatie

24 januari 2019: FIAMC Young doctors Panama

WJD Panama 2019

For the second time in recent history, FIAMC will organize an International Youth Meeting for young doctors and medical students, during the World Youth Days 2019 (WYD), this time in Panama. The first FIAMC Young Doctors Meeting took place during the WYD in Krakow, Poland, 2016. The meeting will be on January 24nd 2019, from 12.30 till 15.00 hrs UTC-05, and is being organized by Dr. Pedro Spineti (Brazil) and Dr. John (Jack) Lane (USA). For further information and updates: click here (Facebook event).

Lees meer op de website van FIAMC.