Aanmelden Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Middels zit formulier kunt u zich inschrijven als deelnemer van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. U krijgt dan o.a. toegang tot de discussiefora van het netwerk.

Kerkelijke gezindte (verplicht)
Rooms-katholiekReformatorisch - ProtestantAnders (graag specificeren bij opmerkingen)

Privacybepaling en huishoudelijk reglement:
Ik geef toestemming mijn naam, beroep en e-mailadres ter beschikking te stellen aan andere leden van het netwerk t.b.v. onderlinge communicatie volgens het het huishoudelijk reglement van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. Ik accepteer het huishoudelijk reglement van het NKZN.