Welkom bij het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Nieuws

DNA bepaalt niet de menselijke waardigheid

Het idee dat de mens alleen maar bepaald wordt door zijn DNA is een veel te simplistische benadering. Iedere vorm van DNA-manipulatie, b.v. met CRISPR-cas9 technieken, is derhalve ook niet direct tegen de menselijke waardigheid. Dit onderwerp werd uitgebreid belicht op een studiedag over Genetische manipulatie en menselijke waardigheid.

Agenda

23 november 2019: Het Hart in de zorg

Hoe integreer je je geloof in het dagelijkse werk in de gezondheidszorg. Op 23 november proberen we dit onderwerp verder uit te te werken, o.a. aan de hand van de recente toewijding van artsen aan het H. Hart van Jezus.