Welkom bij het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Nieuws

DNA bepaalt niet de menselijke waardigheid

Het idee dat de mens alleen maar bepaald wordt door zijn DNA is een veel te simplistische benadering. Iedere vorm van DNA-manipulatie, b.v. met CRISPR-cas9 technieken, is derhalve ook niet direct tegen de menselijke waardigheid. Dit onderwerp werd uitgebreid belicht op een studiedag over Genetische manipulatie en menselijke waardigheid.

Agenda