10 november 2018: Mens en vruchtbaarheid

Najaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland over o.a. Humanae Vitae, Theologie van het Lichaam, natuurlijke omgang met de menselijke vruchtbaarheid.

Voorlopig programma:
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering
11.00 u.: Koffie
11.15 u.: Lezing Medische aspecten en symptomen van menselijke vruchtbaarheid – mw.dr. Suzanne van der Velden, gynaecoloog
12.00 u.: Lezing Theologie van het Lichaam – dr. L.J.M. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc
12.45 u.: Discussie
13.00 u.: Lunch
14.00 u.: Lezing Humanae Vitae – kardinaal dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht
14.45 u.: Lezing Natuurlijke omgang met de vruchtbaarheid in het huwelijk – invulling volgt
15.30 u.: Discussie en thee
15.45 u.: Afsluitende gebedsviering
16.15 u.: Mededelingen voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland – prof.dr. F.J. van Ittersum
16.30 u.: Borrel

Locatie
Eucharistieviering:
Johannes de DoperKerk, Straatweg 146, 3621 BV Breukelen
Lezingen: Parochiehuis St. Jan de Doper, Herenstraat 15, 3621 AP Breukelen

Kosten inclusief lunch
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Aanmelden studiedag 10 november 2018 over Menselijke vruchtbaarheid

image_pdfimage_print

Hij – zij – het ?

Twee verschillende woorden voor geslacht: geslacht en gender, in het Engels sex en gender. Als er twee verschillende woorden bestaan of opkomen voor ogenschijnlijk het zelfde, betekent dit dat het over verschillende zaken gaat of dat een aantal mensen er verschillende betekenissen aan probeert te geven. Dat is ook het geval met “geslacht”. Over dit onderwerp ging de NKZN-studiedag Hij – zij – het ? De dag bestond naast een Eucharistieviering en een afsluitende gebedsviering uit lezingen van dr. L.J.M. Hendriks, rector van het Grootseminarie Rolduc, die de zieke kardinaal Eijk verving en dr. A. Portaru, advocaat bij ADF International.

Meer lezenHij – zij – het ?

image_pdfimage_print

21 april 2018: Hij – zij – het?

De voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland zal worden gehouden op 21 april 2018 en is gewijd aan gender en genderverschillen. Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 u. Registratie, inloop
10.00 u. Eucharistieviering – Kardinaal dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, dr. L.J.M. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek
11.00 u. Koffie
11.15 u. Opening
11.20 u. Lezing “Gendertheorie en christelijke mensvisie” – kardinaal dr. W.J. Eijk
12.00 u. Lezing “Gender in the law (making)” – mrs. Adina Portaru LLM PhD, Legal Counsel Europe
12.45 u. Discussion
13.00 u. Lunch
14.00 u. Bespreking van teksten uit encyclieken en andere kerkelijke documenten in groepjes
15.00 u. Theepauze
15.15 u. Plenaire bespreking van teksten uit kerkelijke documenten
16.00 u. Gebedsviering
16.30 u. Huishoudelijke mededelingen Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland met aansluitend borrel

Locatie:

De Schaapskooi
Emmastraat 3
Hilversum

 

Aanmelden Hij – zij – het ? – 21 april 2018

image_pdfimage_print

Geloof in de praktijk

Op zaterdag 14 oktober 2017 hield het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland een succesvolle studiedag over “Geloof in de praktijk”. Een belangrijke boodschap was niet bang te zijn om voor je geloof uit te komen in je werk en er naar te handelen. Mr. Isabella Wijnberg vertelde hoe zij dit vorm geeft in haar werk als advocaat: dag in dag uit steunen op de pijlers van het gebed, de Eucharistie en de biecht en liefdevol laten blijken dat je dit doet en dat het consequenties heeft voor je handelen, bijvoorbeeld als het over eerlijkheid gaat. Carmela Tilma-As vertelde over de dilemma’s in haar werk als verloskundige, bijvoorbeeld hoe ze in haar werk in contact komt met mensen die meermalen abortus hebben laten plegen en hoe ze heeft geleerd deze mensen met liefde tegemoet te treden. Dr. Lambert Hendriks, priester en moraaltheoloog, vertelde over verschillende vormen van medewerking en welke overwegingen men een rol moet laten spelen om het eigen geweten uiteindelijk een goede beslissing te kunnen laten nemen. In kleine groepjes werd gediscussieerd over medewerking aan de hand van een casus.

De dag werd omlijst door gebed in de vorm van een Eucharistieviering aan het begin en vespers bijna aan het einde van de bijeenkomst.

Lezing “Meewerken aan het kwaad” 14 oktober 2017 – L.J.M. Hendriks

“Meewerken” toegepast op “Orgaandonatie na euthanasie” – F.J. van Ittersum en L.J.M. Hendriks

image_pdfimage_print

Handreiking voor r.-k. zorgprofessionals

Katholiek Nieuwsblad, 22 september 2017
door Pascal Beukers

Het spanningsveld tussen de katholieke leer en het dagelijks leven is mogelijk nergens zo groot en duidelijk als in de medische wereld, waar het soms letterlijk over leven en dood gaat. Een nieuw netwerk wil katholieke zorgprofessionals toerusten om met moeilijke kwesties om te kunnen gaan.

Meer lezenHandreiking voor r.-k. zorgprofessionals

image_pdfimage_print

Abortuspil bij de huisarts

De ministerraad heeft er op voorstel van de minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn ook bij de huisarts terecht kunnen voor een overtijdbehandeling met medicijnen. In de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt daarvoor een op de huisarts toegespitste vergunning opgenomen. De minister denkt dat op deze manier het aantal abortussen in Nederland zal dalen. 

Meer lezenAbortuspil bij de huisarts

image_pdfimage_print